Samtaler med Nostradamus, Bind I: kan forklarer sine profetier (Norwegian Edition) by Dolores Cannon

$22.00

SKU: NOS1-N Categories: ,

Description

Nostradamus har brutt gjennom barrierene for tid og rom og har snakket til var natid. Denne boken inneholder to bemerkelsesverdige historier. F 0rst kommer even-tyret om hvordan kontakten med den store legen ble opprettet. Den andre er arven han 0nsket a apenbare for var verden. I et tilbakeblikk ser alt umulig ut. Men siden det har hendt, er det umulig a fomekte, og derfor ma vi analysere hva vi har blitt vist og fors0ke a forsta og lrere av det. Gjennom tidene har den ud0delige mennes-keheten vrert nysgjerrig pa fremtiden. I alle historiene opp gjennom tidene har det vrert orakler, magikere, sjamaner og seere, som ved bruk av forskjellige metoder har fors0kt a fortelle de forskjellige sivilisasjonene om hendelser som vil oppsta. Hvorfor er mennesket sa opptatt meda vite fremtiden? Nar en spadom har frem-kommet, tynges vi av dysterhet og dommedagsfolelse, i troen pa at det er endelig og uforanderlig? Det ville vrere en temmelig morbid grunn til a 0nske a vite var skjebne. Eller 0nsker vi a vite, i hap om a kunne forandre var skjebne ut fra det som er spadd. U ten hap og fri vilje er mennesket intet annet enn en dukke uten kontroll over livet sitt. Nostradamus trodde, som jeg gj0r, pa teorien om mulige fremtider med tidsband til mange mulige grener som gar i forskjellige retninger. Han trodde at om mennesket hadde viten til a se i hvilken tidsretning hans fremtid gikk, kunne han reversere den for det var for sent. Han trodde at uten denne viten var mennes-ket lik et stykke drivved som blir slengt rundt av b0lgenes kraft. Mange av de profetiene som Nostradamus apenbarte for oss, er fylt med deprimerende skrekk-scener og maler et veldig fargel0st bilde av fremtiden. Men hansa, «Om jeg viste deg de mest skrekkelige tingene du kan gj0re med deg selv, vil duda gj0re noe for a forandre det?» Disse b0kene er myntet pa de vakne som selv kan tenke over det som har hendt og som har en annerledes mate a se det pa. A vrere i stand til a se at tiden er plastisk, fremtiden er ikke bestemt, at m0nstrene er mange, og det er vart valg a velge den retningen vi 0nsker a ga.
Jeg tror ikke Nostradamus 0nsket at hans profetier skulle inntreffe. Han hadde ikke noe egoistisk 0nske om a vrere sannspadd. Han 0nsket at vi skulle omgj0re den redselen hansa, slik at vi kan bevise at han tok feil. Det er den st0rste bel0nnin-gen enhver synsk kan fa, at profetiene ikke blir virkelige.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Search

Product Categories

Quick Links

Sign Up For Deals!